Hakis effat
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Tarihçe

2008
Türkiye OLEYİS

2008

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

2009
Türkiye OLEYİS

2009

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

2010
Türkiye OLEYİS

2010

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

2011
Türkiye OLEYİS

2011

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

2012
Türkiye OLEYİS

2012

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

2013
Türkiye OLEYİS

2013

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

2014
Türkiye OLEYİS

2014

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ÜYELERİMİZE DUYURU

ÜYELERİMİZE DUYURU

Son zamanlarda “Tez-Koop-İş sendikası tarafından 2019’da yetki alacak tek sendikadır” ifadesi işçinin iradesini yok sayarak bir suç işleme beyanıdır. EK:     GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞISPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE! Sendikamız OLEYİS’in örgütlü ve üye çoğunluğuna sahip olduğu Spor Genel Müdürlüğü işyerinde Tez-Koop-İş Sendikası tarafından “Spor Genel Müdürlüğü Taşeron İşçileri Neden Tez-Koop-İş Sendikasını Tercih Etmelidir” başlıklı bir yazı dağıtılmak sureti ile kamuoyunun ve üyelerimizin yanlış bilgilendirildiği, gerçeğe aykırı beyan ve ifadeler ile kafa karışıklığı yaratıldığı tespit edilmiş olup gerçeklerin ortaya çıkartılması zarureti doğmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yayınlanan işçi sendikalarının üye sayılarına ilişkin Ocak 2018 istatistiği uyarınca sendikamız OLEYİS 14,322 üye ile“Konaklama ve Eğlence İşleri” iş kolunda en çok üyeyle ilk sıradadır. 696 sayılı KHK’nın 113. Maddesi ile 6356 sayılı kanuna eklenen Geçici 7. Maddesinde, kamu kurumlarına geçiş sonrası tescil edilen işyerlerinin girdiği işkollarının ne şekilde tescil ettirileceği düzenlenmiştir. 6356 sayılı Kanuna eklenen Geçici 7. maddede, geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren şirkete ait işyerinin girdiği işkolunun, kamu kurumuna ait mevcut işyerinin girdiği işkolundan farklı olması halinde; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işverene ait işyerinin girdiği işkolunda tescil edilecek yeni işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu yasal düzenleme uyarınca geçişten sonra Gençlik ve Spor bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalamaya yetkili sendika “Konaklama ve Eğlence İşleri” işkolunda kurulu sendikamız OLEYİS’tir. Tez-Koop İş Sendikası geçişten sonra kurulan yeni işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalaması 696 sayılı KHK uyarınca mümkün değildir.            Söz konusu yazı içeriğinde; “Sendikamıza Üye Olunması Halinde Toplu İş Sözleşmesinin Tüm İdari Maddelerinden Yararlanılacak Olup 696 Sayılı KHK İle Taşerondan Kadroya Alınacak Tüm İşçilerin Ücret Ve Mali Sosyal Hakları Konusunda, YHK Tarafından Karara Bağlanan En Son Sözleşmedeki Hakların Verileceğini Düzenlemiştir. Ancak, Sendikamız Yapılacak Sözleşmelerde Bu Hakların Arttırılması Ve Kadroya Geçirilen Taşeron İşçilerinin De Aşağıdaki Sözleşmedeki Hakları Almaları Konusunda Sonuna Kadar Mücadele Edecektir. Gerekirse Yasal Yollara Da Başvuracaktır.”denilmek sureti ile; Gerek 696 sayılı KHK hükümlerine gerekse de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12.04.2018 tarihinde yayınlanan “375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ” ne aykırı, gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan beyanlara yer verilmiştir. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23. Maddede, “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ø Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12.04.2018 tarihinde yayınlanan “375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ”uyarınca taşerondan kadroya geçiş yapan işçilere uygulanacak toplu iş sözleşmesi hükümleri yayınlanmıştır. Ø Tüm bu yasal düzenlemeler uyarınca, 696 sayılı KHK uyarınca taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan işçi arkadaşlarımıza uygulanacak toplu iş sözleşmesi hükümleri açıktır. Tez-Koop- İş Sendikası tarafından dağıtılan yazı içeriği tamamen yasal düzenlemelere ve gerçeklere aykırıdır.   Ø Tez-Koop-İş Sendikası tamamen kötü niyetli bir şekilde üyelerimizin ve işçi arkadaşların kafalarını karıştırmaya, bulanık suda balık avlamaya çalışmaktadır. Sendikamız OLEYİS üyelerimizin ve işçi arkadaşlarımızın umutlarının çalınmasına müsaade etmeyecektir. Ø Söz konusu yazıda yer alan “Mevcut Toplu İş Sözleşmesindeki Haklar” başlıklı bölümde yer alan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 696 sayılı KHK uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan işçi arkadaşlara uygulanması yasal düzenlemeler uyarınca mümkün değildir. Tez-Koop-İş Sendikası açık ve net bir şekilde umut tacirliği yaparak işçi arkadaşların umutları ile oynamaktadır. Doğruları yansıtmayan bu türden beyanlara itibar edilmemesini en sağlıklı ve doğru bilginin sendikamız OLEYİS’ten öğrenilmesinin mümkün olduğunu hatırlatmak isteriz. Ø Tez-Koop-İş Sendikası tarafından da çok iyi bilindiği üzere; söz konusu yazıda yer verilen toplu sözleşme hükümlerinin 696 sayılı KHK ile kadroya geçiş yapan işçi arkadaşlara uygulanması yasal düzenlemeler uyarınca mümkün değildir. Kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yanıltıcı beyanlarda bulunan Tez-Koop-İş sendikasının bu tip temelsiz ve hukuki dayanaktan yoksun beyanlarına itibar edilememesi gerekmektedir. Ø Sendikamıza üye işçi arkadaşların ve kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.      
Devamını Okuyun
Ok Ok
18 MART ÇANAKKALE ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ

18 MART ÇANAKKALE ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ

OLEYİS Genel Başkanı Sayın Vedat Böke 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı Sayın Vedat Böke’nin Mesajı   “Bugün Çanakkale Zaferimizin 102. Yıldönümü. Tüm olanaksızlıklar içinde  yediden yetmişe tüm vatan evlatlarının Çanakkale'de sergilediği kahramanlıkta birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde bu aziz vatanı milletimize armağan etmiştir. Çanakkale Zaferi, bize bu Millet söz konusu, vatanı, dini, bağımsızlığı ve geleceği olduğunda neler yapabileceğini, canı pahasına mücadele ederek vatanını her türlü düşmanlığa karşı koruyacağını öğretmiştir. Çanakkale de bu millet, ülkesi ve yarınları üzerinde plan yapan düşmanlarına unutulmaz bir ders vermiştir.” “ Yine 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan  düşmanlar, türlü silahlarla bu millete saldırarak birliğini ve bütünlüğünü hedef almışlardır. Tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi bu asil Millet genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bir bütün olarak karşı koymuş hainlerin emellerine ulaşmasına imkan vermemiştir. 15 Temmuz’da bu milletin aziz evlatları aynı ruh ve inançla düşmanlarına ve işbirlikçilerine, Çanakkale ruhunu diri tuttuğunu, yıllar geçse de vatanına, istiklaline, istikbaline bir saldırı olduğunda aynı azim ve kararlıkla mücadele edeceğini göstermiştir. Bu vesile ile, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutlarken, bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi, tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum.” Yönetim Kurulu Adına Vedat Böke OLEYİS Genel Başkanı
Devamını Okuyun
Ok Ok
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım