Hakis effat
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

GENEL BAŞKANIMIZ VEDAT BÖKE, TÜRKİYE YÜZYILINDA EMEKLİLİK PANELİNE KATILDI

2024-05-30

GENEL BAŞKANIMIZ VEDAT BÖKE, TÜRKİYE YÜZYILINDA EMEKLİLİK PANELİNE KATILDI

Genel Başkanımız Vedat BÖKE, 30 Mayıs 2024 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleşen Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile Kırıkkale Üniversitesi ve Hak Emekliler Derneği (HAK EMEK-DER) ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Emeklilik” Paneli’ne katıldı.

Gerçekleşen Panele HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan başta olmak üzere, Genel Başkanımız, Vedat BÖKE, HAK EMEK-DER Genel Başkanı Remzi Karataş, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, Kırıkkale Baro Başkanı Av. Mutlu Korkmaz, Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, Kırıkkale İŞKUR İl Müdürü Ferhat Metin, Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Akademisyenler ve Bürokratlar katıldı.
 

“Türkiye Yüzyılında Emeklilik Panelimiz Çok Önemli Bir Çalışma”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye Yüzyılında Emeklilik Panelinin çok önemli bir konu hakkında derinlemesine tartışmalar yapılması adına önemli olduğunun altını çizerek, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere HAK Emekliler Derneğimize ve HAK-İŞ çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Arslan, “Öncelikle Üniversitemize ve Sayın Rektöre teşekkür ediyorum. Gerçekten çok can alıcı ve güncel bir konuyu üniversitemizin gündeme alması ve bu konuda ciddi bir çalışmanın yapılması kararını takdirle karşılıyorum. Bu organizasyonda emeği geçen, başta Cavit hocamız olmak üzere bütün hocalarımıza, üniversitemize, HAK-İŞ’imize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Toplumumuzun Sosyal Güvenlik Şemsiyesi Altına Alınması Önemli Bir Gelişme”

Sosyal güvenlik sisteminde son 20 yılda önemli atılımlar yapıldığını, sosyal güvenlik sistemi ve genel sağlık sigortası sisteminin toplumun yüzde 90’ını kapsayan bir düzeye gelerek kapsayıcılığının arttığını ifade eden Arslan, toplumun büyük bir bölümünün sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

“Emeklilerin Maaşları Yetersiz”

Son dönemlerde yüksek enflasyon, pandemi, etrafımızdaki savaşlar, deprem ve ekonomik krizlerin her alanda olduğu gibi sosyal güvenlik sistemini de ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Arslan, emeklilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan aldığı payın yüzde 8.5 oranlarından, 2023 itibari ile yüzde 5.2 oranlarına gerilediğini belirtti. Arslan, son 20 yılda GSMH’nın 3 katı oranda artmasına rağmen emeklilerin paylarının azalmasının üzücü olduğunu ifade etti.  Arslan, “Bu oranlar gösteriyor ki, emeklilerin maaşları yetersiz ve asgari ücretin bir hayli altına düşmüş durumda” dedi.

Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim gelirlerinin de 2002 yılından bu yana büyük oranda artış göstermesine rağmen emeklilerin aldığı payların düşüş göstermesinin üzerinde detaylı bir şekilde çalışılması gerektiğini kaydetti. Arslan, kayıtdışı istihdam ile mücadelenin önemine değinerek, SGK’nın prim gelirlerinin arttırılmasında kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmalarının payının büyük olduğunu söyledi.

“Sendikal Örgütlülük Kayıtdışı İle Mücadele Konusunda Önemli”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kayıtdışı istihdam ile mücadelede sendikal örgütlenmenin önemine değinerek, “Sendikal örgütlülüğün olduğu yerde, iş kazalarındaki ölüm oranları yüzde birin altına düşüyor ve beşeri sermayemizi koruyoruz. Sendikal örgütlülüğün olduğu hiçbir yerde kayıt dışı istihdam olmuyor. O zaman kayıt altında bir sistemle sosyal güvenlik sistemimizi güçlendiriyoruz. Sendikal örgütlülüğün olduğu yerde toplu sözleşmelerle gelir adaletsizliğini çözmeye yönelik elinizde önemli bir argüman oluyor. Toplu sözleşme yaptığınız hiçbir yerde asgari ücretle çalışmaz işçiler. Burada da gelir adaletsizliğini dengelemek için bir imkan önümüze geliyor. Dolayısıyla sendikal örgütlenmenin önünün açılması bu örgütlülüğün hem beşeri sermayemizi korumak gelir adaletsizliğini düzeltmek aynı zamanda toplumun örgütlülüğünü de sağlamak demokrasimiz açısından olmazsa olmaz taleplerimizden bir tanesi” dedi.

“Ülkemizin Gücüne ve Potansiyeline İnanıyoruz”

Emeklilerin sorunları başta olmak üzere, gelir adaletsizliği ve sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve çalışma hayatındaki sorunların üstesinden gelinmesi adına ülkemizin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Arslan, “Türkiye'nin potansiyelini biliyoruz. Gücümüzün farkındayız. Bu ülke bu bölgede ateş çemberinde. Seçimle iktidarların değiştiği bir ülke olarak, demokrasimizin farkındayız. Bu coğrafyada demokratik bir ülke olarak kalmak ne kadar kıymetlidir bunun farkındayız. Bütün bu farkındalığımız, yaşadığımız sorunları görmezden gelmeyi bize sağlamıyor. Orada da sorumluluklarımız var. Evet sosyal güvenlik sistemimiz de dahil, gelir adaletsizliğinde, ekonomimizde, emeklilerin aldığı payların düşmesini görüyoruz. Bu da bizi üzüyor ve buradan ciddi şekilde etkileniyor. Ama Türkiye bunu aşabilecek bir potansiyeli sahip. Oturup ağıt yakıp, eyvah battık, bittik dersek bilin ki batarız. Ülkemize güveneceğiz. Zorluklar var mı? Var. Bu zorlukları birlikte aşmak için mücadele edeceğiz. Mücadeleyi yaparken kırıp dökmeden çatışıp birbirimizi ayağına çelme takmadan birlikte bu süreci ülkenin lehine nasıl değiştireceğiz? Ona bakacağız. HAK-İŞ olarak, biz sorumluluklarımızın farkındayız ve buna uygun olarak politikalar geliştiriyoruz” dedi.

Arslan, emekçilerin pek çok konuda fedakarlık yaptığına dikkat çekerek, işverenlerimizin de kazanımlarından fekadarlık yapması gerektiğini ifade etti.

Karataş; “Türkiye’deki Emekli ve Emeklilik Algısının Çerçevesini Çizme Amaçlı Panelimizi Çok Kıymetli”

HAK EMEK-DER Genel Başkanı Remzi Karataş, derneğin gerçekleştirdiği 1. Olağan Genel Kurulu’nun akabinde değerli bir panelin gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Derneğimizin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 1. Olağan Genel Kurulu’nun hemen ardından düzenlediğimiz bu akademik içerikli, yön verme, teklif sunma ve Türkiye’deki emekli ve emeklilik algısının çerçevesini çizme amaçlı Panelimizi çok kıymetli buluyoruz. Emeği geçen herkese öncelikle teşekkürlerimizi sunmak istiyorum” dedi.

HAK EMEK-DER’in toplumun büyük bir kısmını oluşturan emeklilerimizin içerinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılması, sorunların ortaya konulması, hak ve menfaatlerinin bütün demokratik ortamlarda dile getirilmesi, savunulması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Karataş, panel çıktılarının çalışmalara yön vereceğini ifade etti.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, panelin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti. Arslan, panelde sadece emeklilerin konuşulmayacağını aslında gençlerin çalışma hayatında ve emeklilikte karşılaşacağı sorunların ve çözüm önerilerinin dile getirileceğini ifade etti.

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cavit Demiral, 2024 yılının emekliler yılını ilan edilmesinin önemine değinerek, emekliler ve emeklilik sistemi ile ilgili verileri paylaştı. Demiral, “Emeklilerin sosyal ve ekonomik durumlarının daha ileriye götürülmesi, yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla ilan edildiğini düşündüğümüz emeklilik yılının ve panelin bu amaçlara hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.

“Emeklilerin Sorunları Masaya Yatırıldı”

“Türkiye Yüzyılında Emeklilik” Panelinde; alanında deneyimli akademisyen, bürokrat ve sendikacılar çeşitli konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi. Panel kapsamında Türkiye Yüzyılında mevcut emeklilik sisteminde yaşanan sorunlar akademi, sendika ve bürokrasi bakış açısıyla çözüm odaklı bir şekilde ele alındı.

Türkiye Yüzyılında Emeklilik Panelinin ilk oturumu Kırıkkale Üniversitesinden Dr. Çiğdem Yorulmaz’ın Moderatörlüğünde “Sosyal Güvenlik Sisteminde Emeklilik Sistemlerinin Mevcut Durumu” konu başlığı ile gerçekleştirildi.

Panelin ilk oturumunda; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Doç. Dr. Orhan Ersun Civan, “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Emeklilik Sistemi”, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, “Sosyal Güvenlik Sisteminde Aktüeryal Dengenin Sağlanması”, Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin, “Emeklilikte Dezavantajlı Gruplar, Beklentiler ve Talepler”, Kırıkkale Üniversitesi’nden Dr. Cavit Demiral, “Dünyada ve Türkiye'de Emeklilik Uygulamaları” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Türkiye Yüzyılında Emeklilik Paneli’nin ikinci oturumu Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Avcı’nın Moderatörlüğünde, “Emeklilerin Örgütlenmesi ve Sosyo-Ekonomik Durumları” konu başlığı ile gerçekleştirildi.

Panelin ikinci oturumunda; Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emine Özmete, “Türkiye'de Emeklilik Sonrası Sosyal Hayata Uyum Süreci ve Sorunlar”, Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Uğur Akkoç, “Türkiye Ekonomisinde Sosyal Güvenliğin Etkileri; Emekliler için Gelirin Yeniden Dağılımı”, Öz Taşıma-İş Sendikamızın Genel Sekreteri Av. Muhammed Nurbaki Türkay, “Türkiye'de Emeklilerin Örgütlenme Önündeki Engeller ve Beklentiler” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Türkiye Yüzyılında Emeklilik paneli, Soru-Cevap oturumu ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım